Voor wie?

Je kunt op onze financiële steun rekenen als je een levensvatbaar bedrijf hebt in Zuid- of Midden-Limburg en een mooi initiatief hebt om je activiteiten of de werkgelegenheid duurzaam te laten groeien.

Ook een goed idee, al is het technisch om een machine aan te schaffen, kan ervoor zorgen dat jij meer mensen in jouw omgeving betrekt en op de manier de lokale economie versterkt.

Want met een lening van Pilon krijg jij niet alleen een machine of ruimte ter beschikking, je stimuleert ook mensen die jou dagelijks kunnen helpen.

Geef anderen het gevoel dat ze erbij horen en ertoe doen, dankzij hun werk en de ervaring die ze opdoen. Zo creëer je je eigen ambassadeurs.

Specifieke taken in het bestuur

Stichting Pilon werkt met een bestuur van tenminste 5 mensen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee tot drie andere bestuursleden. Ten einde PILON optimaal te kunnen ondersteunen streven we naar inbreng vanuit diverse professionele disciplines:

·   Financiën en governance

·   Ondernemerschap en commercie

·   Sociaal werkgeverschap

·   Communicatie / marketing / PR

·   HR-beleid

·   Juridische zaken en regelgeving

We zoeken een algemeen bestuurslid met een relevant netwerk en relevante expertise voor PILON. We zijn op zoek naar ondernemers die verstand hebben van het runnen van een bedrijf. Mensen die kennis hebben van de markt waar vakmensen een baan vinden. Mensen die kunnen werken met werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor administratieve ondersteuning maakt PILON gebruik van een extern kantoor.

 

Samenstelling Bestuur

Het is het streven om te komen tot een maatschappelijk breed dekkende samenstelling van het bestuur. Zowel qua afspiegeling van de (bestaande en potentiële) leden/doelgroepen als qua persoonlijkheid en diversiteit in etnische achtergrond, leeftijd en geslacht. Ook bestaat er een voorkeur voor een goede balans tussen innovatieve ‘denkers’ en ‘doeners’.